Bazar , Yanvar 21 2018

Mehdiyyət

Hz. İsa (əs) ilə namaz qılacaq şəxs axırzamanın böyük Mehdisidir.

Hz. İsanın (əs) ortaya çıxdığı dövrdə hz. Mehdi (əs) darvinizm və materializm kimi yaradılışı inkar edən fəlsəfələri aradan qaldıracaq, Peyğəmbərimizin (səv) xəlifəsi, yəni İslam aləminin mənəvi lideri olaraq bütün dünyada müsəlmanlar arasında İslam birliyini quracaq və bu birliyin mənəvi lideri olacaq. Peyğəmbərimizin (səv) bir çox səhih hədislərində hz. İsanın (əs) …

Davamı »

Yusif qissəsindən axırzamana və axırzaman münafiqlərinə işarə edən ayələr

“Yusifi ya öldürün, ya da onu (uzaq) bir yerə aparıb atın ki, atanız ancaq sizə məhəbbət bəsləsin və bundan sonra siz əməlisalehlərdən olarsınız” (Yusif surəsi, 9) “Yusifi öldürün…” Birbaşa öldürmə təlimatı verilir. Münafiqlərin birinci istəyi öldürməkdir. Hz. Öməri, hz. Osmanı, hz. Əlini və onların övladlarını şəhid etdilər. Hər zaman münafiqlərin …

Davamı »

Hz. Mehdini (əs) tanıdan xüsusiyyətlərdən biri də hz. Həsənin nəslindən olmasıdır

Hz. Mehdini (əs) tanıdan xüsusiyyətlərdən biri də hz. Həsənin nəslindən olmasıdır “Mehdi Fatimənin övladlarındandır və Həsənin nəslindəndir.” (Əbu Davud, hz. Mehdi (əs), 1) Əbdül Qafir Farisi “Məcmail-qəraib” kitabında, İbn Cəvzi “Fil-qaribil-hədis”də, İbn əl-Əsir isə “Nihayə”də hz. Əli haqqında hədisdə dedilər ki: “Mehdi Hz.Həsənin nəslindəndir.” (Ali Bin Hüsamettin El Muttaki, Celaleddin …

Davamı »

Fanatiklər mehdiyyəti müdafiə edirmiş kimi görünsələr də, əslində hz. Mehdiyə (əs) qarşı çıxarlar

Fanatiklər mehdiyyəti müdafiə edirmiş kimi görünsələr də, əslində hz. Mehdiyə (əs) qarşı çıxarlar Əmr ibn Saddan: Xalqı (zahirdə) mənim övladıma dəvət etsələr də, mənim övladımdan uzaq olarlar. Bu elə pis cəmiyyətdir ki, əxlaqları yoxdur. Zalımları təngə gətirər, onlara fitnə-fəsadı öyrədər, hökmdarlara qan tökdürərlər. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, …

Davamı »

Hz. Musanın (əs) duası

Hz. Musa (əs) hz. Mehdinin (əs) fəzilətlərini öyrənəndən sonra hz. Mehdi (əs) olmaq üçün Allaha dua etmişdir. Salim-ul əşəll-dən: Hz. Musa ibn İmran Tövratın birinci bölümündə Ali Muhəmmədin qaiminə (əleyhissəlam) Mehdiyə verilən qüdrət və fəzilətləri görəndə dedi ki: “Rəbbim, məni Ali Muhəmmədin qaimi Mehdi olaraq seç”. Ona belə deyildi: Doğrusu, …

Davamı »

Hz. Mehdi (əs) yaradılmazdan əvvəl Allahın ərşinin sağ tərəfində kölgə şəklində idi

Hz. Mehdi (əs) yaradılmazdan əvvəl Allahın ərşinin sağ tərəfində kölgə şəklində idi İman Cəfər Sadiq (əs):İmam Mehdi pakdır, təmizdir, razı qalınanlardandır. Hidayət əhlidir və seçilmişdir. Zühur etməsi ümid edilir. Allah onu bunun üçün seçmiş və onu ruh və bədən aləmində yaradarkən ən gözəl surətdə yaratmışdır. Mehdi yaradılmazdən əvvəl Allahın ərşinin …

Davamı »

Hz. Mehdi (əs) münafiqləri nişanələrindən (əlamətlərindən) tanıyacaq

Peyğəmbər (səv) əshabına qənimət bölürdü. Ağılsız bir adam: “Ədalətli böl”- dedi. Bunun ardınca Nəbi (səv) :”Çox təəssüf! Mən ədalətli olmayacağam da, kim ədalətli olacaq”-deyə buyurdu. Mehdi isə belə ağılsızlara Allah və Rəsulu üçün mərhəmətli davranmayacaq. Çünki Mehdi münafiqləri nişanələrindən (əlamətlərindən) tanıyacaq. (Yəvmul Halas, Kamil Süleyman, səhifə: 135)

Davamı »

Üstünlüyün təqvada deyil, zənginlikdə axtarılması

Cəmiyyətdə üstünlüyün yeganə meyarının zənginlik olması və insanlara zənginliklərinə görə hörmət göstərilməsi Qiyamət əlaməti olaraq bildirilmişdir: Zənginə etibar edilib, özündən daha üstün insanlar ayağa qalxaraq ona salam verəndə… Qiyamət yaxınlaşacaq. (Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, səh. 480-481)

Davamı »

Heyvanlara insanlardan daha çox dəyər verənlərin peyda olması

Qiyamət yaxınlaşanda insan it balası saxlayacaq. Bu iş, öz övladını saxlamaqdan daha çox xoşuna gələcək. (Taberani, Hakim) Heyvanları sevmək, Allahın onlarda yaratdığı gözəlliklərə heyranlıq duymaq və onlara şəfqət göstərmək, əlbəttə, gözəl xüsusiyyətdir. Ancaq Peyğəmbərimiz (səv) bu hədisdə axırzamanda insan sevgisinin unudularaq heyvan sevgisi ilə əvəz olunacağını xəbər vermişdir. Əlbəttə, bu, …

Davamı »

Homoseksuallığın normal hal hesab edilməsi

Homoseksuallıq Allahın haram buyurduğu və Quranda lənətlənmiş günah olaraq bildirdiyi iyrənc əməldir. Ancaq dövrümüzdə homoseksuallığı dəstəkləmək müasirliyin tələbi kimi göstərilir. Hətta bəzi “müsəlmanlar” da homoseksuallığı Quranda açıq şəkildə haram edilməsinə baxmayaraq, müdafiə edirlər. Bu azğınlığa qarşı olanlar isə şovinist, ya da mürtəce kimi səciyyələndirilir.  

Davamı »

Allahdan başqalarını ilah olaraq qəbul etmək

Lat və Uzzaya yenidən Allahdan başqa ilah olaraq ibadət edilmədikcə Qiyamət qopmaz… (Kiyamet alametleri, səh. 281) Ümmətimdən bir çox qəbilələr müşriklərə qoşulacaqlar, Qiyamətdən əvvəl hamısı küfr əhlinin içinə daxil olacaq… (Kiyamet alametleri, səh. 287)

Davamı »

Hz. Mehdinin (əs) silahı iman və sevgidir

Hz. Mehdi (əs) və tələbələri dinsizlik sistemini Quran, elm, ağıl və imanla yox edəcəklər. İnanc və fikir sistemi qalib gələcək, batil düşüncə, azğınlıq, darvinist, materialist, ateist düşüncə yox olub gedəcək, inşaAllah. Hz. Əmr ibn Əvfdən (rə) rəvayət edilmişdir: Rumlara aid Konstantiniyyə təsbih və təkbirlə müsəlmanlar tərəfindən fəth edilmədikcə Qiyamət qopmaz. …

Davamı »

“Fərat qalxanı” hərəkatı

“Türk Fərat üzərinə sürətlə gedər. Sanki onlar quşlardan dabbələrə minmiş, Fərat üzərinə sıra ilə düzülmüşlər” (Yəvmül-Halas, səh. 580) 24 avqust 2016-cı il səhər saatlarında PKK və İşid-ə qarşı həyata keçirilən əməliyyata tank və F-16 döyüş təyyarələri qatıldı. Hərəkat zamanı Fərat üzərinə doğru gedildi, Türkiyə qüvvələri sürətli şəkildə irəliləyib, bir çox …

Davamı »

Lulin kometi

Peyğəmbərimiz (səv) axırzamanda keçən Lulin kometi ilə bağlı çox sayda məlumat vermiş, verdiyi bütün təfərrüatlar eynilə gerçəkləşmişdir. Vəd edilən Mehdinin zühur əlaməti olan Abbasi Məlik Xorasana çatdığı zaman şərq tərəfdən iki dişli, münəvvər bir buynuz çıxar. (İmam Rabbani, Mektubati-Rebbani 381, mektub səh. 1184)

Davamı »

Müsəlmanların bir-biri ilə vuruşması 

İki böyük İslam ordusu bir-biri ilə müharibə etmədikcə Qiyamət qopmaz. (Ölüm-Kiyamet-Ahiret ve Ahirzaman alametleri, səh. 454, no. 831) O günlərdə münasibətləri pis olan möminlər Dəccalın hədəfi olmaqdan xilas ola bilməzlər. (Hakim, Müstedrek, 4:529-530; Mehdi ve Deccal, səh. 93)

Davamı »

Yoxsulluq və aclıq

Yoxsullar çoxalacaq. (Ölüm-Kiyamet-Ahiret və Ahirzaman alametleri, səh. 455) Aclıq və həyat bahalılığı çox geniş yayılacaq. (Ölüm-Kiyamet-Ahiret ve Ahirzaman alametleri, səh. 440) Dəccalın zühurundan üç il əvvəl olduqca böhranlı günlər olacaq, aclıq hökm sürəcək… (Kiyamet alametleri, səh. 220)

Davamı »

Hələbin mühasirəyə alınması​

Əmir əl-müminin Əli bir xütbəsində belə buyurdu: … Əhli-küfrün fitnəsi İslamı zəif salar. Alovu Şamı yandırar. Hələbi mühasirəyə alarlar. Heyif olar, hər tərəf məhv olar, dağılar. Bəla bütün bölgələri dolanar. (İlzamun Nəsib, 2-ci cild)

Davamı »

Kosmosda insan əli formasında bir görüntünün əmələ gəlməsi

… Əsma binti Ümeys dedi ki: ” (MEHDİNİN ZÜHURUNUN) ƏLAMƏTİ SƏMADAN UZADILMIŞ VƏ İNSANLARIN ONA BAXDIĞI BİR ƏLDİR.” (Celaleddin Suyutinin tesnifatından hadisler, Ahirzaman Mehdisinin alametleri, Ali Bin Hüsameddin El Müttaki, səh. 69) … O ZAMAN (MEHDİNİN ZÜHURU ZAMANINDA) SƏMADAN BƏLLİ OLAN BİR ƏL GÖRÜNƏR…(Celaleddin Suyutinin tesnifatından hadisler, Ahirzaman Mehdisinin alametleri, …

Davamı »

Quranın lazımınca düşünülməməsi

Peyğəmbərimiz (səv) Quranın oxunmasına baxmayaraq, ondakı məlumat və hikmətlər barəsində düşünülməməsinin axırzamanın bir xüsusiyyəti olduğunu belə bildirmişdir: Peyğəmbər (səv) buyurdu ki: “Elm insanlardan alınacaq.” Ziyad belə dedi: “Ey Allahın Elçisi, biz Quranı oxuduq və oxuyuruq, qadınlarımıza və uşaqlarımıza da oxuduruq. Bu elm bizdən necə alınacaq?” Peyğəmbər (səv) belə buyurdu: “Yəhudilərin …

Davamı »